Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
2
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
3