VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
2