Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
1
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
2
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
3
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
4
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
5
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
7
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
8