II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
4
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
5
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
6
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
7