VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
1
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
2
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
3