II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
3
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
5
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
7
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
8
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
10
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
11
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
12
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
13
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
14