Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
1
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
7
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
11
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
12
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
13
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
14