Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
23
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
26
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
27