Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
1
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
2
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
3
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
4
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
5
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
6
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
7
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
8
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
9
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
10
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
12
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
13
Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
17
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
18
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
19
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
20