Probrano po: Krizman, Tomislav
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
5
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
8
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
14
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
19
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
24
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
28