Probrano po: Krizmanić, Anka
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
2
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
3
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
4
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
5
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
7
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
12
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
13
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
17
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
18
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
19
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
22
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
23
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
25
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
26
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
27
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
28