Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
1