Probrano po: Kršinić, Frano
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
3
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
4
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
5
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
6
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
8
III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
9
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
12
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
14
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
16
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
17
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
23
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
24
Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
25
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
26
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
29
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
30