Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
1
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
2
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
3
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
4
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
9
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
10
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
11
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
12
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
13