Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
1
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
2
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
11
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
12