Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
2
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
5
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
7
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
8
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
9
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
10