Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
1
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
2
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
3
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
4
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
6
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
7
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
9
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
13
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
14