III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
1
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
2
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
5
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
6
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
7