Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
2
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
3
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
4
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
5