Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
2