Probrano po: Orešković, Ivka
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
3
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
5
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
9
Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
12
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
13
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
14