Prima Esposizione Fiumana Internazionale di Belle Arti - MCMXXV sotto il patronato del Municipio di Fiume
Prima Esposizione Fiumana Internazionale di Belle Arti - MCMXXV sotto il patronato del Municipio di Fiume
1
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
2
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
4
II izložba zagrebačkih umjetnika 1935
5
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
6
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
7
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
8
Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
9