Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
1
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
2
III. izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
3
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
4
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
5
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
7