Probrano po: Perić, Jefta
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
4
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
5
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
7
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
10
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
11