Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
2
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
3
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
4
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
6
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
8
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
9
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
10
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
11