II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
4
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
5