VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
3
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
4
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
5