Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
1
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
2
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
3
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
4
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
5
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
6
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
7
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
8
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
9
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
10