Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3