Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
1
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
2
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
3
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
4
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
5
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
11
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
12
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
13
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
15
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
16
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
17
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
18
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
22
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
23