Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
1
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
2
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
3
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
4
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
5
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
7
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
8
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
9
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
10
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
13