Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
1
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
2
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
7
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
11