VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2