Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
3
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
4
IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
7
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
10