Probrano po: Šimaga, Petar
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
1
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
2
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
3
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
4
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
5
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
6
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
8
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
9
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
10
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
16
Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
17
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Prva izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
18
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
19
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
20
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
21
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
22
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
23
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
24
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
25
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
Vistavka živopisi i skulpturi narodov Jugoslavii XIX i XX vekov
26