II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
2
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
3
II izložba zagrebačkih umjetnika 1935
4
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
5
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
6
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
7