Probrano po: Tomić, Mihajlo
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
3