Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
5