Probrano po: Vidović, Emanuel
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
2
Hagenbund 1905
3
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
4
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
5
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
13
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
15
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
16
Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
17
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
18
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
19
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
20
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
21
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
22
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
25
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
26
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
27
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
29