Probrano po: Vidović, Emanuel
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
4
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
13
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
16
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
18
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
19
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
20
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
21
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
22
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
25
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
27
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
28
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
29