Probrano po: Vidović, Emanuel
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
2
Hagenbund 1905
3
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
4
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
5
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10