Probrano po: Vidović, Emanuel
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
31
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
32
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - Šesta izložba
33
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
36
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
37
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
40
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
41
Izložba Motivi s našeg mora
Izložba Motivi s našeg mora
42
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
43