Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus
31
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
33
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
34
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
37
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
ULUH V. IZLOŽBA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE
38
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
39
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
40
Izložba Motivi s našeg mora
Izložba Motivi s našeg mora
41
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
42
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
43