Probrano po: Vilhar, Božena
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
1
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
2
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
Izložba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Šamac - Sarajevo
3
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
4
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
6
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
7