Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
1
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
3