Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
6
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
9