II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
4
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka
5
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
6
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
7
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8