Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
1
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
2
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
3
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
4