Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
1
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
2
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
3