VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3