Probrano po: Bandur, Zinaida
Druga izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
1
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
4
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
11